MemoQ

MeMoQ onderzoekt de pedagogische kwaliteit van de Vlaamse kinderopvang voor baby’s en peuters. Het is wellicht het grootste en belangrijkste onderzoek in de Vlaamse kinderopvang voor baby’s en peuters sinds vele jaren. Het project startte in de herfst van 2013 en loopt tot eind 2016. MeMoQ ontwikkelt een visie op pedagogisch kwaliteit in overleg met de brede sector. Die visie wordt samengevat in een pedagogische raamwerk. MeMoQ brengt ook de kwaliteit van de kinderopvang in Vlaanderen op een wetenschappelijke manier in kaart. Het project ontwikkelt daarvoor wetenschappelijke instrumenten, maar ook een instrument voor de inspectie en een instrument voor zelfevaluatie en pedagogische begeleiding.

MeMoQ is een samenwerking tussen de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek van de Universiteit Gent en het Expertisecentrum Ervaringsgericht Onderwijs van de KU Leuven, in opdracht van Kind en Gezin.

Meer informatie: http://www.memoq.ugent.be/

KOL Harlekijntje behoort tot vzw Sint-Goedele Brussel ondernemingsnummer: 047.379.452  RPR: Brussel – Nederlandstalig