Wenmomenten

Zowel voor uw kind als voor u is het belangrijk om een wenmoment te houden. Op deze manier kan uw kind de nieuwe situatie leren kennen met mama of papa aan haar/zijn zijde. Ook voor u is een wenmoment belangrijk. U kan dan eens kijken hoe het eraan toe gaat op de afdeling.

De kinderen leren hun nieuwe omgeving kennen door middel van een wenweek. We vragen u om een week voor de ingeplande startdatum te starten met wennen in de kinderopvanglocatie. Eén maand voor de eigenlijke start wordt u op de hoogte gebracht van het reilen en zeilen tijdens de wenweek.

De wenweek is individueel. Indien uw kindje meer tijd nodig heeft om te wennen, dan verlengen we deze zolang als nodig.

De eerste twee dagen zijn de wendagen gratis, vanaf de derde wendag wordt de ouderbijdrage aangerekend.

KOL Harlekijntje behoort tot vzw Sint-Goedele Brussel ondernemingsnummer: 047.379.452  RPR: Brussel – Nederlandstalig